Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Parentiu amb la persona principal / Grups d'edat
Catalunya. 1r trimestre del 2020
  P. principal   P. no principal     Total
De 16 a 24 anys 29,2 678,6 707,8
De 25 a 34 anys 300,5 573,6 874,1
De 35 a 44 anys 581,2 590,9 1.172,2
De 45 a 54 anys 679,3 516,4 1.195,7
De 55 a 64 anys 589,3 368,0 957,3
De 65 anys i més 880,3 530,7 1.411,0
Total 3.059,9 3.258,2 6.318,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.