Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Parentiu amb la persona principal / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 1r trimestre del 2020
  P. principal   P. no principal     Total
Analfabets 43,1 39,2 82,3
Estudis primaris incomplets 167,9 113,6 281,5
Estudis primaris complets 444,4 367,5 811,9
Educació secundària 1a. etapa 841,6 994,1 1.835,7
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 299,1 482,0 781,1
Formació professional de grau mitjà 225,4 253,9 479,3
Formació professional de grau superior 316,8 319,0 635,8
Educació superior universitària 721,5 689,0 1.410,5
Total 3.059,9 3.258,2 6.318,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.