Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Lloc de naixement
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Valor
Catalunya 3.855,6
Zona est 163,8
Zona nord 109,6
Zona centre 349,0
Zona sud 606,3
Estranger 1.233,7
Total 6.318,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.