Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Lloc de naixement
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Catalunya 3.859,3
Zona est 160,4
Zona nord 106,4
Zona centre 350,5
Zona sud 594,6
Estranger 1.236,5
Total 6.307,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.