Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Lloc de naixement / Grups d'edat
Catalunya. 1r trimestre del 2020
 Catalunya   Resta Es.  Estranger     Total
De 16 a 24 anys 539,1 18,5 150,2 707,8
De 25 a 54 anys 2.098,0 257,0 887,1 3.242,0
De 55 anys i més 1.218,5 953,3 196,5 2.368,2
Total 3.855,6 1.228,8 1.233,7 6.318,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.