Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Nivell de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Analfabets 79,9
Estudis primaris incomplets 411,7
Estudis primaris complets 1.247,1
Educació secundària 1a. etapa 1.431,8
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 721,5
Formació professional de grau mitjà 502,8
Educació superior de 1r. cicle 1.033,2
Educació superior de 2n. i 3r. cicle 665,2
Total 6.093,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.