Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Nivell de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 2013
    Valor
Analfabets 90,8
Estudis primaris incomplets 415,1
Estudis primaris complets 1.284,8
Educació secundària 1a. etapa 1.428,2
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 725,0
Formació professional de grau mitjà 505,6
Educació superior de 1r. cicle 1.006,2
Educació superior de 2n. i 3r. cicle 661,3
Total 6.117,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.