Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Cursa o no estudis
Catalunya. 2019
    Valor
Cursa estudis 868,9
No cursa estudis 5.413,4
Total 6.282,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.