Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Analfabets 81,7
Estudis primaris incomplets 286,4
Estudis primaris complets 822,4
Educació secundària 1a. etapa 1.759,8
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 792,3
Formació professional de grau mitjà 482,3
Formació professional de grau superior 639,0
Educació superior universitària 1.443,8
Total 6.307,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.