Skip to main content

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2018
    Valor
Analfabets 79,3
Estudis primaris incomplets 319,6
Estudis primaris complets 901,7
Educació secundària 1a. etapa 1.664,1
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 781,7
Formació professional de grau mitjà 471,7
Formació professional de grau superior 615,6
Educació superior universitària 1.365,4
Total 6.199,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.