Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2019
    Valor
Analfabets 85,4
Estudis primaris incomplets 283,3
Estudis primaris complets 851,2
Educació secundària 1a. etapa 1.722,1
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 801,3
Formació professional de grau mitjà 471,8
Formació professional de grau superior 625,7
Educació superior universitària 1.441,5
Total 6.282,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.