Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Estat civil
Catalunya. 1r trimestre del 2020
   Casats  No casats     Total
Analfabets 44,9 37,4 82,3
Estudis primaris incomplets 150,5 131,1 281,5
Estudis primaris complets 499,8 312,1 811,9
Educació secundària 1a. etapa 911,7 924,0 1.835,7
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 336,4 444,6 781,1
Formació professional de grau mitjà 231,4 247,9 479,3
Formació professional de grau superior 311,4 324,5 635,8
Educació superior universitària 743,9 666,5 1.410,5
Total 3.230,0 3.088,1 6.318,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.