Skip to main content

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Estat civil
Catalunya. 4t trimestre del 2019
   Casats  No casats     Total
Analfabets 40,9 40,9 81,7
Estudis primaris incomplets 147,3 139,1 286,4
Estudis primaris complets 525,5 296,9 822,4
Educació secundària 1a. etapa 875,5 884,4 1.759,8
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 346,7 445,6 792,3
Formació professional de grau mitjà 229,4 252,9 482,3
Formació professional de grau superior 322,3 316,8 639,0
Educació superior universitària 746,5 697,3 1.443,8
Total 3.233,9 3.073,8 6.307,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.