Skip to main content

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
N. de formació assolit (CNED-2014) / Parentiu amb la pers. principal
Catalunya. 4t trimestre del 2019
  P. principal   P. no principal     Total
Analfabets 41,9 39,8 81,7
Estudis primaris incomplets 168,6 117,8 286,4
Estudis primaris complets 458,4 363,9 822,4
Educació secundària 1a. etapa 803,3 956,5 1.759,8
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 305,2 487,1 792,3
Formació professional de grau mitjà 225,8 256,5 482,3
Formació professional de grau superior 317,4 321,7 639,0
Educació superior universitària 738,4 705,4 1.443,8
Total 3.059,0 3.248,7 6.307,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.