Skip to main content
Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
Grups d'edat
Catalunya. 2018
    Valor
De 16 a 24 anys 226,3
De 25 a 34 anys 724,5
De 35 a 44 anys 1.109,1
De 45 a 54 anys 1.076,1
De 55 anys i més 2.236,1
Total 5.372,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.