Skip to main content

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 2013
    Valor
Analfabets 88,6
Estudis primaris incomplets 402,9
Estudis primaris complets 1.203,9
Educació secundària 1a. etapa 1.238,3
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 517,6
Formació professional de grau mitjà 444,1
Educació superior de 1r. cicle 851,6
Educació superior de 2n. i 3r. cicle 544,9
Total 5.291,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.