Skip to main content

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CCED-2000) / Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  Analf. i
primària
  Secundària
1a. et.
  Secundària
2a. et.
  Educació
superior
 
   Total
De 16 a 24 anys 47,1 82,1 47,1 47,7 224,0
De 25 a 34 anys 87,2 240,2 154,3 344,4 826,1
De 35 a 44 anys 129,2 306,3 261,7 469,1 1.166,2
De 45 a 54 anys 155,5 327,7 225,6 292,2 1.001,1
De 55 anys i més 1.231,0 273,3 267,3 262,3 2.034,0
Total 1.650,0 1.229,7 956,1 1.415,6 5.251,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.