Skip to main content

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CCED-2000) / Estat civil
Catalunya. 4t trimestre del 2013
   Casats  No casats     Total
Analfabets 32,5 44,9 77,3
Estudis primaris incomplets 218,4 178,9 397,3
Estudis primaris complets 771,2 404,1 1.175,3
Educació secundària 1a. etapa 728,9 500,8 1.229,7
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 327,1 189,1 516,2
Formació professional de grau mitjà 249,7 190,1 439,9
Educació superior de 1r. cicle 509,6 360,5 870,1
Educació superior de 2n. i 3r. cicle 306,4 239,1 545,5
Total 3.143,8 2.107,5 5.251,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.