Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Homes     Dones     Total
Analfabets 23,6 56,7 80,4
Estudis primaris incomplets 111,5 166,8 278,4
Estudis primaris complets 357,5 444,6 802,1
Educació secundària 1a. etapa 818,7 677,3 1.496,0
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 275,6 277,0 552,6
Formació professional de grau mitjà 207,2 206,8 414,0
Formació professional de grau superior 315,2 230,1 545,3
Educació superior universitària 525,7 662,3 1.188,1
Total 2.635,1 2.721,7 5.356,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.