Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Homes     Dones     Total
Analfabets 26,8 56,5 83,4
Estudis primaris incomplets 120,6 178,7 299,3
Estudis primaris complets 381,4 501,2 882,6
Educació secundària 1a. etapa 759,4 631,0 1.390,4
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 281,4 280,7 562,1
Formació professional de grau mitjà 196,2 219,8 416,0
Formació professional de grau superior 299,2 231,9 531,1
Educació superior universitària 538,8 636,8 1.175,6
Total 2.603,8 2.736,5 5.340,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.