Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
N. de formació assolit (CNED-2014) / Parentiu amb la pers. principal
Catalunya. 4t trimestre del 2018
  P. principal   P. no principal     Total
Analfabets 40,5 42,9 83,4
Estudis primaris incomplets 166,1 133,2 299,3
Estudis primaris complets 497,6 385,0 882,6
Educació secundària 1a. etapa 722,8 667,6 1.390,4
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 279,9 282,2 562,1
Formació professional de grau mitjà 208,7 207,4 416,0
Formació professional de grau superior 272,2 258,9 531,1
Educació superior universitària 613,9 561,7 1.175,6
Total 2.801,7 2.538,7 5.340,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.