Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Sexe / Nacionalitat
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Espanyola 1.622,4 1.475,9 3.098,2
Estrangera 325,8 276,4 602,2
Total 1.948,2 1.752,2 3.700,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.