Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 156,9 135,6 292,5
De 25 a 34 anys 385,6 375,2 760,8
De 35 a 44 anys 578,2 525,1 1.103,3
De 45 a 54 anys 541,2 483,4 1.024,6
De 55 anys i més 339,0 278,4 617,4
Total 2.001,0 1.797,7 3.798,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.