Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Grups d'edat / Situació professional
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  Assalar.   No assal.   No cl.     Total
De 16 a 24 anys 190,1 12,6 90,8 293,5
De 25 a 44 anys 1.598,8 233,8 252,0 2.084,5
De 45 a 54 anys 678,7 152,4 109,0 940,1
De 55 anys i més 334,8 125,9 59,5 520,2
Total 2.802,4 524,7 511,2 3.838,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.