Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Estat civil / Situació professional
Catalunya. 2018
   Casats  No casats     Total
Assalariats 1.543,1 1.488,1 3.031,2
No assalariats 342,7 193,1 535,8
No classificables 100,2 131,5 231,6
Total 1.985,9 1.812,7 3.798,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.