Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Sector d'activitat (CCAE-93) / Nivell de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 4t trimestre del 2008
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
Agricultura 29,2 47,7 76,8
Indústria 147,6 649,7 797,3
Construcció 144,2 317,9 462,1
Serveis 346,0 2.116,5 2.462,5
No classificables 47,9 110,8 158,7
Total 714,8 3.242,6 3.957,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.