Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Situació professional / Sexe
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Empresaris i cooperativistes 351,0 172,1 523,1
Ajudes familiars 10,2 11,9 22,1
Assalariats 1.567,0 1.556,2 3.123,2
Altres 1,5 1,0 2,5
No classificables 89,8 102,1 191,9
Total 2.019,5 1.843,3 3.862,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.