Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Situació professional / Nivell de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  An. i prim.   Secund.   Superior  
   Total
Assalariats 310,7 1.325,4 1.166,4 2.802,4
No assalariats 70,5 269,1 185,2 524,7
No classificables 126,6 287,5 97,1 511,2
Total 507,8 1.881,9 1.448,6 3.838,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.