Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Situació professional / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 1r trimestre del 2020
  An. i prim.   Secundària   Superior  
   Total
Assalariats 169,3 1.532,2 1.421,6 3.123,2
No assalariats 32,9 276,4 238,4 547,7
No classificables 22,6 125,5 43,8 191,9
Total 224,9 1.934,1 1.703,8 3.862,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.