Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Sexe
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
Agricultura 45,7 10,2 56,0
Indústria 448,3 204,8 653,1
Construcció 196,4 20,1 216,5
Serveis 1.229,6 1.495,2 2.724,7
No classificables 103,9 113,0 216,9
Total 2.023,8 1.843,3 3.867,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.