Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Nivell de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 2013
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
Agricultura 16,6 45,6 62,2
Indústria 69,7 534,0 603,7
Construcció 41,8 186,2 228,0
Serveis 256,4 2.164,4 2.420,8
No classificables 144,8 403,3 548,1
Total 529,3 3.333,5 3.862,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.