Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Nacionalitat / Sexe
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Espanyola 1.676,5 1.550,3 3.226,7
Estrangera 343,1 293,0 636,0
Total 2.019,5 1.843,3 3.862,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.