Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Cursa o no estudis / Sexe
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Cursa estudis 205,0 259,0 463,9
No cursa estudis 1.814,5 1.584,3 3.398,9
Total 2.019,5 1.843,3 3.862,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.