Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Cursa o no estudis / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Cursa estudis 193,0 238,1 431,1
No cursa estudis 1.807,9 1.559,6 3.367,5
Total 2.001,0 1.797,7 3.798,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.