Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Tipus d'ocupació (CCO-2011)
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Valor
Directors i gerents 148,6
Professionals científics i intel·lectuals 685,0
Tècnics i professionals de suport 460,4
Empleats oficina, comptables i administratius 467,5
Treballadors restauració, personals i venedors 780,2
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 37,1
Artesans, treballadors indústries i construcció 387,8
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 301,7
Ocupacions elementals 400,7
Ocupacions militars 1,9
No classificables 191,9
Total 3.862,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.