Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Tipus d'ocupació (CCO-2011)
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Valor
Directors i gerents 150,9
Professionals científics i intel·lectuals 675,2
Tècnics i professionals de suport 442,8
Empleats oficina, comptables i administratius 457,5
Treballadors restauració, personals i venedors 707,3
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 41,7
Artesans, treballadors indústries i construcció 382,5
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 307,1
Ocupacions elementals 358,8
Ocupacions militars 1,5
No classificables 175,1
Total 3.700,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.