Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Tipus d'ocupació (CCO-2011)
Catalunya. 2010
    Valor
Directors i gerents 178,0
Professionals científics i intel·lectuals 519,1
Tècnics i professionals de suport 379,3
Empleats oficina, comptables i administratius 477,9
Treballadors restauració, personals i venedors 765,6
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 60,2
Artesans, treballadors indústries i construcció 510,5
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 278,2
Ocupacions elementals 414,0
Ocupacions militars 1,3
No classificables 361,9
Total 3.945,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.