Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Tipus d'ocupació (CCO-2011)
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Directors i gerents 153,5
Professionals científics i intel·lectuals 703,2
Tècnics i professionals de suport 444,3
Empleats oficina, comptables i administratius 466,9
Treballadors restauració, personals i venedors 771,6
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 33,5
Artesans, treballadors indústries i construcció 406,1
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 298,4
Ocupacions elementals 395,5
Ocupacions militars 1,6
No classificables 209,3
Total 3.883,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.