Skip to main content

Enquesta de població activa

Població activa amb nacionalitat espanyola
Grups d'edat
Catalunya. 2019
    Valor
De 16 a 24 anys 257,8
De 25 a 34 anys 584,5
De 35 a 44 anys 867,2
De 45 a 54 anys 917,4
De 55 anys i més 604,0
Total 3.230,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.