Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa que no està cursant estudis
Grups d'edat
Catalunya. 3r trimestre del 2020
    Valor
De 16 a 24 anys 204,7
De 25 a 34 anys 643,9
De 35 a 44 anys 935,0
De 45 a 54 anys 985,9
De 55 anys i més 646,9
Total 3.416,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.