Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa que no està cursant estudis
Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
De 16 a 24 anys 184,2
De 25 a 34 anys 649,8
De 35 a 44 anys 978,2
De 45 a 54 anys 965,1
De 55 anys i més 625,6
Total 3.402,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.