Skip to main content
Població activa que no està cursant estudis
Estat civil / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2018
   Casats  No casats     Total
Analfabets i educació primària 171,9 78,3 250,2
Educació secundària 1a. etapa 524,9 432,6 957,5
Educació secundària 2a. etapa 404,6 340,4 745,0
Educació superior 736,5 678,3 1.414,8
Total 1.837,9 1.529,6 3.367,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.