Skip to main content

Enquesta de població activa

Població activa que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2018
    Valor
Analfabets i educació primària 250,2
Educació secundària 1a. etapa 957,5
Educació secundària 2a. etapa 745,0
Educació superior 1.414,8
Total 3.367,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.