Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Analfabets i educació primària 102,2 93,7 195,9
Educació secundària 1a. etapa 567,7 381,4 949,1
Educació secundària 2a. etapa 388,7 316,9 705,6
Educació superior 681,6 711,5 1.393,1
Total 1.740,1 1.503,5 3.243,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.