Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Grups d'edat
Catalunya. 2n trimestre del 2020
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
De 16 a 24 anys 3,4 163,8 167,3
De 25 a 34 anys 33,9 581,8 615,8
De 35 a 44 anys 53,0 859,9 912,9
De 45 a 54 anys 42,6 893,9 936,5
De 55 anys i més 63,0 548,3 611,3
Total 195,9 3.047,8 3.243,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.