Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Estat civil
Catalunya. 2n trimestre del 2020
   Casats  No casats     Total
Analfabets i educació primària 121,7 74,2 195,9
Educació secundària 1a. etapa 493,6 455,5 949,1
Educació secundària 2a. etapa 384,8 320,7 705,6
Educació superior 727,9 665,2 1.393,1
Total 1.728,0 1.515,7 3.243,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.