Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Situació professional
Catalunya. 2n trimestre del 2020
  An. i prim.   Secundària   Superior  
   Total
Assalariats 148,5 1.304,6 1.153,7 2.606,7
No assalariats 28,4 248,8 209,6 486,7
No classificables 19,0 101,3 29,9 150,2
Total 195,9 1.654,7 1.393,1 3.243,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.