Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe
Catalunya. 1999
    Valor
Homes 1.607,4
Dones 1.021,7
Total 2.629,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles