Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 76,6 73,3 149,9
De 25 a 34 anys 349,4 334,1 683,5
De 35 a 44 anys 511,7 445,8 957,5
De 45 a 54 anys 408,1 363,8 771,8
De 55 anys i més 236,0 200,1 436,1
Total 1.581,7 1.417,0 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles