Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Lloc de naixement
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Catalunya 1.085,4 990,9 2.076,3
Resta d'Espanya 218,1 195,1 413,2
Estranger 278,2 231,0 509,2
Total 1.581,7 1.417,0 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles